Податкова політика в Україні та за кордоном

Понеділок, 22 травня 2017 00:00 - Новини
Податкова політика в Україні та за кордоном
За 2016 рік і перший квартал 2017 року провідні міжнародні аналітики і фінансисти відзначають істотне поліпшення податкової політики в Україні. Але проблем, як і раніше, безліч. В першу чергу це стосується корупції при поверненні ПДВ.

У звіті Paying Taxes 2017, опублікованому компанією PwC і Світовим банком, в якому вони оцінили податкові системи різних країн, Україна за минулий рік піднялася на 23 пункти. З 189 країн Україна займає 84 позицію (раніше - 107 місце). У звіті наголошується, що в цілому простежується тенденція до зниження витрат платників податків на виконання податкових зобов'язань.

Рейтинг оцінює податкове навантаження середньостатистичного підприємства в розрізі адміністрування і сплати корпоративного податку, соціальних відрахувань, податків, що стягуються з доходів працівників, податків на майно, податків на передачу права власності, податків з дивідендів та інших обов'язкових платежів, які повинен платити бізнес.

Крім того, в цьому році рейтинг включає ще й оцінку процесів, які йдуть по сплаті податкових платежів, включаючи проведення податкових перевірок, отримання бюджетних відшкодувань, адміністративні оскарження, що дозволяє зробити ґрунтовний аналіз податкових систем різних країн.

Зокрема, податкові системи оцінюються по 4 параметрам:

  • загальна ставка податку - є мірою податкового навантаження, це сума всіх податків, що стягуються як відсоток від комерційного прибутку;
  • час для виконання зобов'язань за трьома основними податками (податку на прибуток підприємств, податків на заробітну і обов'язкових відрахувань,
  •  податків на споживання) - відображає час, необхідний для підготовки документації та сплати кожного податку;
  • кількість платежів - характеризує частоту, тобто скільки разів на рік компанія повинна здійснювати сплату різних видів податків і внесків;
  • індекс «після подачі» - новий показник в інтегральної оцінці. Він оцінює загальний податковий тягар всіх процедур, що виконуються бізнесом після сплати податків.Оцінка здійснюється на підставі чотирьох рівноважних компонентів (вимірюється за шкалою від 0 до 100 балів, де 0 є найгіршою оцінкою)
  • час подачі заявки на відшкодування ПДВ з купівлі основних засобів (годин);
  • час, необхідний для отримання повернення ПДВ (тижнів);
  • час для виконання аудиту (годин);
  • час для завершення аудиту CIT (тижнів).

Ефективність української податкової системи, а також показник відрахувань до українського бюджету (51,9%) можна порівняти з Австрією, Словаччиною, Грецією. Ми все ще відстаємо від європейських лідерів (Франція, Німеччина), але вже вибралися з безпросвітної «азіатчини», яка панувала в цьому полі раніше.

В Україні державні підприємства є головними донорами скарбниці, але, в той же час, головне - не скільки платити, а наскільки легко це можна зробити, яку політику щодо бізнесу проводять податкові органи, наскільки цей процес корупційний, і чи отримує бізнес адекватне ставлення з боку держави - ось ті питання, відповіді на які поки залишаються без позитивної відповіді.

Корупція при відшкодуванні ПДВ серйозно заважає бізнесу і знижує нашу позицію в світовому рейтингу. За цим показником Україна знаходиться ближче до кінця списку.

Навіть незважаючи на те, що з 1 квітня 2017 року Міністерство фінансів України запустило електронний реєстр відшкодування ПДВ і початок наповнювати його необхідною інформацією, ситуація поки що залишається незадовільною.

Завдяки запуску електронного реєстру відшкодування ПДВ кожен український підприємець може в онлайн-режимі перевірити, на якому етапі перебуває його платіж. Але, це лише перший крок.

У той же час, експерти відзначають: незважаючи на те, що новий Порядок введений, невідшкодовані суми залишаються і яким чином будуть компенсувати ці залишки - поки незрозуміло, бо перехідних моментів щодо відшкодування таких сум поки немає.

Поліпшити умови для ведення бізнесу в Україні з введенням нового механізму відшкодування ПДВ вдасться лише за умови реальної відкритості процедури відшкодування, а також дотримання принципу рівності і справедливості при відшкодуванні податку платникам.

Чинний до цього часу механізм передбачав, що відшкодування ПДВ здійснювалося на підставі висновків, які ГФС передавало Держказначейству. Затримка або ненадання ДФС висновків в Казначейство про правомірність відшкодування ПДВ, без якого відшкодування є неможливим, давало можливість фіскалам маніпулювати сумами, заявленими до відшкодування.

Крім того, на думку експертів, каменем спотикання для бізнесу можуть стати деякі обставини, які здатні загальмувати введення нового механізму.

По-перше, викликає багато сумнівів функціональна готовність Мінфіну до передачі під його контроль податкових баз даних та інформаційних ресурсів, що належать ДФС.

По-друге, ускладнити життя платникам податків може надання Державній фіскальної службі права на проведення перевірок і права на відмову в реєстрації податкових накладних.

По-третє, на сьогоднішній день Держказначейство здійснює бюджетне відшкодування ПДВ в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку, а після 1 квітня 2017 року Казначейство зобов'язане буде виплачувати кошти, згідно із заявками, що надходять до Реєстру. Де відомство буде брати гроші - не зрозуміло?

Вибірковий непрозорий процес до відшкодування ПДВ створював значні можливості для корупції в цій сфері. Для того щоб зменшити можливість корупційних ризиків, процедура відшкодування повинна бути повністю прозора.

Перші кроки по наведенню порядку і зниження корупційних списків зроблені. Головне - не зупиняти цей процес, щоб ситуація не відкотилася назад, як це сталося з більшістю українських реформ.