В ДПС розповіли про податкові пільги введені на час карантину

последние новости в Украине останні новини в Україні

В Державній податковій службі України (ДПС) розповіли про правила застосування податкових пільг в умовах карантину, запровадженого через коронавірус, а також як підприємцям платити податки в цей період.

Про це повідомляє delo.ua у середу, 25 березня.

Згідно з опублікованою інформацією, в ДПС пояснили, на які штрафні санкції поширюється звільнення від відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства. Так, законом № 533-ІХ внесено зміни до Податкового кодексу України, які передбачають звільнення від штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року.

У той же час від штрафних санкцій не звільняються за:

 • порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя або договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, в тому числі страхування додаткової пенсії;
 • відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
 • порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах;
 • порушення нарахування, декларування і сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Таким чином, закон не звільняє платників від застосування до них фінансової відповідальності контролюючими органами за:

 • неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності з ПДВ, несплату (несвоєчасну сплату) податкових зобов'язань з ПДВ, неподання або несвоєчасне подання податкової звітності з акцизного податку, несплату (несвоєчасну сплату) податкових зобов'язань з акцизного податку;
 • здійснення суб'єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку;
 • порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, порушення правил переміщення та/або зберігання палива або спирту етилового, не підтвердження цільового використання суб'єктами господарювання спирту етилового, біоетанолу, дистилятів, нафтопродуктів, що отримані в якості сировини для виробництва в хімічній промисловості речовин, що використовуються як компоненти моторного палива, авіаційних бензинів або палива для реактивних двигунів;
 • порушення вимог іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

З 1 березня по 31 травня 2020 року не будуть застосовуватися санкції за порушення, пов'язані з електронним адмініструванням ПДВ та акцизного податку:

 • за нереєстрацію (несвоєчасну реєстрацію) податкових накладних/ розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН;
 • за нереєстрацію (несвоєчасну реєстрацію) акцизних накладних/ розрахунків коригування до акцизним накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Разом з тим, порушення вимог ПКУ щодо реєстрації податкової накладної по ПДВ/розрахунку коригування до неї, позбавить контрагента-платника податків скористатися правом на нарахування податкового кредиту по ПДВ. У ДПС нагадують, що на період карантину введено мораторій на проведення перевірок. Мораторій вводиться на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, крім документальних позапланових перевірок. Дія мораторію не поширюється на перевірки, завершені до 17 березня 2020 року включно. За результатами таких перевірок контролюючим органом забезпечується оформлення актів (довідок) перевірок та надсилання (вручення) платникам податків податкових повідомлень-рішень з дотриманням порядку і строків, визначених ПКУ.

Також введення мораторію на проведення перевірок не позбавляє права платників податків подавати заперечення до актів перевірок, завершених до введення мораторію, і оскаржити прийняті за їх результатами податкові повідомлення-рішення. У той же час, камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) такого органу або направлення на її проведення. Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.

Таким чином зміни, внесені Законом № 533, не передбачають обмежень щодо проведення камеральних перевірок. Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність платників податків за кожний звітний (податковий) період. Запроваджений Законом № 533 мораторій не поширюється на проведення невиїзних документальних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ.

Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування, отримують його в разі погодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених ПКУ, – за результатами документальної перевірки.Якщо планові перевірки повинні були початися в період з 18 березня по 31 травня відповідно до плану-графіка, але на день набрання чинності Законом № 533 були розпочаті, то терміни їх проведення повинні бути скориговані шляхом перенесення в план-графік на майбутні періоди, після  закінчення мораторію.

Оновлений план-графік буде оприлюднений на офіційному веб-порталі ДПС до 30 березня 2020 року. Документальні та фактичні перевірки, які були розпочаті до 18 березня 2020 року і не були завершені станом на цю дату, тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року.

Територіальним органам рекомендовано відправити платникам податків, перевірки яких зупинені в зв'язку з введенням мораторію, листи-повідомлення про таке зупинення та про відновлення таких перевірок з 1 червня 2020 року.

Що стосується подачі податкових декларацій, то громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до 1 липня 2020 року. Тобто, останній день подання декларації – 30 червня 2020 року.

Податкові зобов'язання, визначені фізичними особами в таких деклараціях, повинні бути сплачені до 1 жовтня 2020 року. У той же час, фізичні особи, які заявляють право на податкову знижку, мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до 31 грудня 2020 року. При цьому, не нараховується і не сплачується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності) та за земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб і використовуються ними в господарській діяльності. Податкові декларації з плати за землю за 2020 рік вже подані платниками податків. Для зменшення податкових зобов'язань по платі за землю за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року платники мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій повинні відобразити зміни податкового зобов'язання зі сплати плати за землю за відповідні місяці.

Таким чином, зменшення податкових зобов'язань по платі за землю за березень-квітень 2020 року для юридичних осіб та ФОП буде здійснюватися виключно шляхом подання платниками податків уточнюючих податкових декларацій.

Звільнення не поширюється на фізичних осіб — громадян не суб'єктів підприємницької діяльності. Оскільки звільнення стосується лише ділянок, які використовуються у господарській діяльності.
Крім того, закон № 533 додає до ПКУ норму, відповідно до якої об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно у період з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

Зменшення податкових зобов'язань з податку на нерухоме майно за березень-квітень 2020 року буде здійснюватися виключно шляхом подання платниками податків уточнюючих податкових декларацій до податкової декларації за 2020 рік. У 2020 році контролюючі органи нараховують фізичним особам податок на нерухоме майно за 2019 рік. Тому, вимоги щодо звільнення від оподаткування, передбачені Законом № 533, будуть враховані при нарахуванні податку фізичним особам у 2021 році за 2020 рік.

Щодо звільнення платників податків від нарахування, обчислення і сплати ЄСВ за періоди з 1 по 31 березня і з 1 по 30 квітня 2020 року тимчасово звільняються від нарахування, обчислення і сплати ЄСВ тільки за себе:

 • фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;
 • особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, у тому числі наукову, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, або релігійну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;
 • члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

При цьому, платники ЄСВ на власний розсуд вирішують питання про застосування передбаченого звільнення від ЄСВ. Вони можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення і сплати ЄСВ за вказані періоди. У такому випадку інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування ЄСВ за звітний період. Якщо платник податків вже сплатив внески за березень і квітень 2020 року, до набрання чинності Закону № 533, такі суми будуть зараховуватися податковими органами (без будь-яких заяв платників ЄСВ) в рахунок майбутніх платежів (за умови відсутності недоїмки, штрафних санкцій та/або пені за цим внеску). Виняток становлять випадки самостійного визначення платником податків бази нарахування ЄСВ за звітний період у Звіті.

Тимчасово штрафні санкції за ЄСВ не застосовуються за такі порушення, вчинені з 1 по 31 березня і з 1 квітня по 30 квітня 2020 року:

 • несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
 • неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
 • несвоєчасне подання звітності.

Протягом періодів з 1 по 31 березня і з 1 квітня по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню. До 1 серпня 2020 року перенесено введення в дію норм законодавства щодо впровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій, як альтернативу класичним РРО.

Також, до 1 серпня 2020 року продовжена можливість не застосовувати РРО та/ або програмні РРО ФОПам другої – четвертої груп незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує ліміт в 1 млн грн, крім тих, які здійснюють:

 • реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;
 • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення.

При цьому надання платних послуг у сфері охорони здоров'я виключено із зазначеного переліку. Такі послуги можна надавати в межах зазначеного ліміту до 1 січня 2021 року.

З 1 січня 2021 року до 1 квітня 2021 року продовжена можливість не застосовувати РРО та/або програмні РРО ФОПам другої – четвертої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн грн, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

 • реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
 • реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;
 • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення і надання платних послуг у сфер охорони здоров'я;
 • реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і каменів;
 • роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах (група КВЕД 47.79);
 • діяльність ресторанів, кафе і т. д;
 • діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
 • діяльність готелів (група 55.10 КВЕД);
 • реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей і приладдя для автотранспортних засобів.

До 1 січня 2021 року продовжено період, протягом якого санкції, визначені п. 1 ст. 17 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР "ПРО застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", будуть застосовуватися у зменшених розмірах, а саме:

 • 10% вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;
 • 50% вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

Також на 1 січня 2021 року перенесено введення процедури "кешбек".

Зазначається, що 17 березня Верховна Рада України схвалила проект закону про підтримку платників податків на період карантину, запровадженого через поширення коронавирусной інфекції COVID-19. Раніше парламентський комітет з питань податкової і митної політики підтримав законопроект, яким пропонується скасувати ЄСВ для ФОП, скасувати штрафи за порушення податкового законодавства та відстрочити запровадження РРО на час карантину у зв'язку з коронавірусом.

Також повідомлялось, що Уряд збирається компенсувати українцям певний відсоток комунальних платежів, які зростуть через постійне знаходження людей вдома на карантині.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Пандемія COVID-19 парадоксально вплинула на бізнес-середовище. Переважна більшість керівників компаній значно збанкрутіла. Деякі власники фінансово-технологічних компаній скористалися економічним падінням та покращили показник щодо доходів. Бізнесмен і меценат Павло Фукс розповів подробиці глобальних змін у бізнесі.

19:01, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Інфляція в Україні посилюватиметься. В уряді попередили українців про різке зростання цін у 2021 році.

16:08, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

У Чернігівській області аграрне підприємство штучно завищувало податковий кредит. Результатом схеми стало заниження сплати до бюджету  ПДВ у сумі понад 1,5 мільйона гривень.

14:27, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

У Мінфіні поінформували, що Державний і гарантований державою борг за серпень  у гривні зменшився на 0,7%, а у доларовому еквіваленті навпаки виріс на 0,6%.

18:26, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

У Міненерго повідомили, що інформація стосовно підвищення тарифів на електричну енергію для населення з жовтня поточного року не відповідає дійсності.

14:11, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Депутати не погодилися на зростання максимального платежу без ідентифікації. Суму переказів не збільшать із 5 до 25 тисяч гривень.

09:19, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Сьогодні, 28 вересня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, зокрема, розглядався законопроєкт про Бюро економічної безпеки України. Загалом з 1500 правок до проєкту відповідний підкомітет врахував більше 1100.

28 вересня, 17:20
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Суд визнав енергопостачальну компанію "К.Енерго" (до серпня 2019 року - "Київенерго") банкрутом. Наразі відкрили ліквідаційну процедуру.

28 вересня, 14:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Найбільше горілки споживають у Дніпроперовській області, а найменше – у Чернівецькій. За перші шість місяців 2020 року українці витратили на горілку близько 8 мільярдів гривень.

25 вересня, 17:40
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Парламент хоче звільнити гральний бізнес від податків на три роки. Одна з п’яти "компромісних" версій відповідного законопроєкту передбачає найбільшу вигоду для тіньового ринку.

25 вересня, 16:36
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Пандемія COVID-19 парадоксально вплинула на бізнес-середовище. Переважна більшість керівників компаній значно збанкрутіла. Деякі власники фінансово-технологічних компаній скористалися економічним падінням та покращили показник щодо доходів. Бізнесмен і меценат Павло Фукс розповів подробиці глобальних змін у бізнесі.

19:01, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Інфляція в Україні посилюватиметься. В уряді попередили українців про різке зростання цін у 2021 році.

16:08, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

У Чернігівській області аграрне підприємство штучно завищувало податковий кредит. Результатом схеми стало заниження сплати до бюджету  ПДВ у сумі понад 1,5 мільйона гривень.

14:27, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

У Мінфіні поінформували, що Державний і гарантований державою борг за серпень  у гривні зменшився на 0,7%, а у доларовому еквіваленті навпаки виріс на 0,6%.

18:26, Вчора